Cenník

Keďže do roku 2007 používaný odporúčaný Cenník geodetických a kartografických prác vydaný Komorou geodetov a kartografov bol rozhodnutím Protimonopolného úradu zrušený, ceny geodetických a kartografických prác sú tvorené výhradne dohodou medzi objednávateľom a dodávateľom.

Keďže v podstate každá geodetická práca je originálom, každé meranie a  spracovanie je v niečom špecifické alebo obtiažne, nedajú sa ceny nejakým spôsobom zovšeobecniť. Preto, keď máte záujem o naše služby, kontaktujte nás na telefónnom čísle alebo prostredníctvom mailu  a po oboznámení s druhom práce, rozsahom a lokalitou si dohodneme cenu. 

Pri objednávaní práce potrebujeme jednoduchú identifikáciu nehnuteľnosti ( katastrálne územie, číslo parcely, prípadne súpisné číslo stavby alebo meno vlastníka), po príprave podkladov Vás navštívime na zameranie a po vypracovaní geodetickej práce Vám ju dodáme na telefonicky dohodnuté miesto.