Ing. Jozef Fančovič 

Richard Fančovič

- začiatok činnosti 1. 1. 1999
- autorizovaný geodet a kartograf od roku 1997
- predchádzajúce zamestnania: 1991-1994 Správa geodézie a kartografie mapovací oddiel, 
                                                         1994 Geodézia a.s.
                                                         1994-1998 Zememeračská kancelária Ing. Režnák
- počet zákazníkov od začiatku činnosti cez 3000
- geodetické prístroje: -  GPS GINTEC G20M
                                          Leica TCR 803 Power
                                          Leica NA 720
                                          Leica DISTO D410
                                          Leica Sprinter
- pôsobnosť: celé územie SR ale predovšetkým okres Trnava a okolité okresy